Chính sách bảo hành

Quý khách có thể liên hệ với TỔNG KHO LƯỠI CẮT GẠCH để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.
Khách hàng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 098 573 41 64
Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.